Databeskyttelseserklæring

Tak for din interesse i vores webside og vores virksomhed. Det er vigtigt for os at beskytte dine personrelaterede data, når de bearbejdes i forbindelse med dit besøg af vores webside. Dine data beskyttes for at overholde EU's databeskyttelsesforordning (DS-GVO), tysk lov om telemedier (TMG) og andre databeskyttelsesretslige lovbestemmelser. I det følgende finder du oplysninger om, hvilke data registreres, når du besøger websiden, og hvordan de anvendes.

Vær venligst opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (f.eks. ved kommunikation pr. e-mail) kan være usikker. Komplet beskyttelse mod fremmed adgang er ikke mulig.

Ansvarshavende

Ansvarshavende i overensstemmelse med databeskyttelseslovene er Th. Geyer GmbH & Co KG. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller krav vedr. dine personrelaterede data, henvend dig gerne pr. e-mail til vores databeskyttelsesmedarbejder Matthias Krohne på datenschutzthgeyerde.

 

 

Bearbejdning af data

Disse databeskyttelsesoplysninger indeholder information om databearbejdningen på vores internetsider og de hermed forbundne digitale processer.

Genstand for databeskyttelsen er personrelaterede data. Dette er iht. stk. 4, sætning 1 i GDPR alle oplysninger, der relaterer til identificerede eller identificerbare naturlige personer. De omfatter f.eks. navn, postadresse, e-mailadresse eller telefonnummer, evt. dog også brugsdata som din IP-adresse. Enhver adgang til vores webside og enhver overførsel af en fil fra denne webside registreres i server-logfiler. De gemmes til interne systemrelaterede og statistiske formål. Følgende registreres:

 • Navn på den overførte datafil
 • Dato og tidspunkt for overførslen
 • Overført datamængde
 • Meddelelse om gennemført overførsel
 • Webbrowser
 • Forespørgende domæne
 • Anvendt driftssystem
 • Anvendt IP-adresse
 • Søgeord

Flere personrelaterede data behandles kun, hvis du frivilligt, f.eks. som et led i en forespørgsel, oplyser disse data. Dine data videregives ikke til tredjemand uden dit samtykke.

Hvis der i forbindelse med vores digitale tilbud er mulighed for frivilligt at indtaste personoplysninger, beder vi dig om selv at kontrollere, hvilke data du ønsker at stille til rådighed for os. Felter, der er markeret som obligatoriske, er nødvendige, for at vi kan behandle den pågældende forespørgsel eller din ordre. Data indsamlet herudover er frivillige og benyttes til at optimere vores servicetilbud og eventuelt til statistiske formål.

Samtykke til dataanvendelse i forbindelse med arrangementer

Med tilmeldingen til et arrangement organiseret af Th. Geyer GmbH & Co. KG giver du samtykke til, at de personrelaterede data, som vedrører dig, må bearbejdes i forbindelse med gennemførslen af arrangementet.

Vi bearbejder dine data iht. artikel 6 afs. 1 litra a) i GDPR med udgangspunkt i dit samtykke. Med tilmeldingen giver du udtrykkeligt samtykke til, at Th. Geyer GmbH & Co. KG som arrangør og de udstillende virksomheder må benytte dataene inden for rammerne af arrangementet. Th. Geyer GmbH & Co. KG garanterer, at deltagerens rettigheder varetages i den forbindelse.

Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Oplysningspligt, korrektion og sletning

På begæring modtager du gratis oplysning om dine gemte personrelaterede data, deres oprindelse og modtager og formål med dataregistreringen, og du har ret til korrektion, begrænsning af bearbejdningen eller sletning af disse data. Lovmæssige opbevaringsfrister kan stå til hinder for, at data slettes.

Samtykke og fortrydelsesret

Hvis du har givet dit samtykke til brug af data, kan du til enhver tid tilbagekalde det. Det er tilstrækkeligt at sende en enkelt besked til os.

Indsigelsesret

Du er til enhver tid berettiget til at frabede dig en for så vidt tilladt bearbejdning af dine data på grund af en særlig personlig situation. I forbindelse med din indsigelse er en enkelt besked til os, hvor du begrunder din indsigelse, tilstrækkelig.

Klageret

Du er berettiget til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at bearbejdningen af dine personrelaterede data overtræder databeskyttelsesloven.

Cookies

Denne webside bruger cookies. Det er små tekstfiler, der gemmes på din computer. Din browser bruger disse datafiler. Brug af cookies øger websidens brugervenlighed og sikkerhed. Gængse browsere kan indstilles, så de ikke tillader cookies. Bemærk: Du kan muligvis ikke få ubegrænset adgang til alle websidens funktioner, hvis du foretager en sådan indstilling.

Links til andre websider

Vores webside indeholder links til andre websider. Denne databeskyttelseserklæring omfatter ikke andre udbydere. Vi har ikke indflydelse på, at deres driftsansvarlige overholder databeskyttelsesbestemmelserne.

Analysetjenester

Vores hjemmeside anvender Piwik, der er en såkaldt webanalysetjeneste. Piwik bruger såkaldte “Cookies”, som er tekstfiler, der lagres på din computer og som giver os muligheden for at lave en analyse af brugen af webstedet. Til dette formål bliver de anvendelsesoplysninger (inklusive din afkortede IP-adresse) , der genereres af cookien, overført til vores server og lagret til  anvendelsesanalyseformål, hvilket vi bruger til at forbedre vores websted. Din IP-adresse anonymiseres straks ved denne proces, så du forbliver anonym som bruger for os. De oplysninger om din brug af webstedet, der genereres af cookien, videregives ikke til tredjemand. Du kan forhindre anvendelsen af cookies via dine browsersoftwareindstillinger. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne benytte alle funktioner på dette websted fuldt ud.

Hvis du ikke er indforstået med, at dit besøg lagres og analyseres, så kan du altid afvise lagringen og anvendelsen efterfølgende ved at klikke på musen. I dette tilfælde gemmes der en såkaldt Opt-Out-cookie i din browser, der bevirker, at Piwik ikke registrerer nogen sessionsdata. OBS: Hvis du sletter dine cookies, bevirker dette, at Opt-Out-cookien også slettes og evt. skal aktiveres igen.

Modsigelse

Registreringsfunktion

På vores webside tilbyder vi dig mulighed for at registrere dig. Disse data, fornavn, efternavn, e-mailadresse og adgangskode, der indtastes i forbindelse med denne registrering, indsamles og gemmes kun for at du kan bruges vore tilbud. I forbindelse med din registrering på vores side gemmer vi desuden din IP-adresse og dato samt klokkeslæt for din registrering. Vi gør det for at sikre os for det tilfældes skyld, at tredjemand misbruger dine data og uden din viden registrerer sig på vores side med disse data. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Der sker heller ikke en matchning af de således indsamlede data med data, der eventuelt indsamles fra andre komponenter på vores side.

Nyhedsbrev

På vores webside tilbyder vi dig mulighed for at abonnere på vores nyhedsbrev. I dette nyhedsbrev informerer vi dig med jævne mellemrum om vores tilbud. For at kunne modtage vores nyhedsbrev, skal du have en gyldig e-mailadresse. Vi kontrollerer, om du er indehaver af den indtastede e-mailadresse / om indehaveren af e-mailadressen er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, gemmer vi desuden din IP-adresse og dato samt klokkeslæt for din tilmelding. Vi gør det for at sikre os for det tilfældes skyld, at tredjemand misbruger din e-mailadresse og uden din viden abonner på vores nyhedsbrev. Vi indsamler ikke andre data. De indsamlede data bruges udelukkende for at kunne modtage vores nyhedsbrev. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Der sker heller ikke en matchning af de således indsamlede data med data, der eventuelt indsamles fra andre komponenter på vores side. Du kan til enhver tid opsige dette nyhedsbrev. Du kan læse enkeltheder herom i bekræftelsesmailen og i hver enkelt nyhedsbrev.

Kontaktmuligheder

På vores side har du mulighed for at skrive en e-mail til os og/eller kontakte os ved hjælp af en kontaktformular. I dette tilfælde gemmes de af brugeren indtastede oplysninger for at kunne bearbejde kontaktanmodningen. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Der sker heller ikke en matchning af de således indsamlede data med data, der eventuelt indsamles fra andre komponenter på vores side.

Fotohenvisninger

Databeskyttelsesoplysninger om fotos iht. art. 13 i EU's databeskyttelsesforordningen (DGPR)

1. ANSVARSHAVENDE

Th. Geyer GmbH & Co. KG
Dornierstr. 4 - 6
71272 Renningen
Tyskland
www.thgeyer.de

2. DATAANSVARLIG

Hr. Matthias Krohe
datenschutz(at)thgeyer(dot)de

3. FORMÅL

Fremstilling af fotos fra arrangementer samt offentliggørelse af disse fotos på hjemmesiden og på de sociale medier samt i printmedier (nemlig: kataloger, brochurer) i PR-arbejde og til præsentation af Th. Geyer GmbH & Co. KG's aktiviteter.

4. RETSGRUNDLAG

Legitime interesser i medfør af art. 6 stk. 1 lit. f DGPR samt §§ 22, 23, 24 KUG og §§ 14, 28 BDSG: PR-arbejde og præsentation af Th. Geyer GmbH & Co. KG's aktiviteter. Der er indsigelsesret over for behandlingen. Indsigelsen kan gøres gældende hos: datenschutz@thgeyer.de (her er også enhver anden type indsigelse mulig). Man må dog gå ud fra, at Th. Geyer GmbH & Co. KG's interesse i at producere og bruge fotoene ikke i overdreven grad påvirker de naturlige personers rettigheder og friheder, navnlig, da disse har bevæget sig ind i det offentlige rum, forud og ved selve arrangementet blev gjort bekendt med produktionen og brugen af fotoene, og man ved produktionen af fotoene og ved deres offentliggørelse er opmærksom på, at ingen legitime interesser af viste personer misligholdes. Hvis en af de viste personers rettigheder og friheder af grunde, der kræver særlig hensyntagen, skulle være misligholdt, undlader vi gennem brug af egnede foranstaltninger den videre behandling. Fotos i printmedier, der allerede er offentliggjort, kan ikke gøres uigenkendelige. Sletning på hjemmesiden og på de sociale medier sker inden for rammerne af de tekniske muligheder.

5. OPBEVARINGSPERIODE

Dataene slettes 5 år efter oprettelsen.

6. MODTAGERKATEGORI

 • Medarbejdere i TH. Geyer GmbH & Co. KG, der som et led i gennemførelsen af aktiviteten nødvendigvis må modtage dataene (f.eks. edb, andre forvaltningsenheder, markedsføring).
 • Ordretagere og ordrebehandlere (f.eks. eventfotografer, kommune, ...), der er aktive ved behandlingen (produktion og offentliggørelse).
 • Skatterådgivere, myndigheder (skattevæsen, andre myndigheder) samt juridiske repræsentanter (når rettigheder skal gøres gældende eller krav skal tilbagevises eller som et led i myndighedssager)
 • Sponsorer/partnere

Dataene gøres tilgængelige for offentligheden på internettet, og de offentliggøres på de sociale medier. Dataene offentliggøres i printmedier, og disse uddeles i et begrænset oplag til offentligheden. Dataene videregives ikke til modtagere, der har egne formål. Ved de sociale medier er det dog muligt, at det pågældende sociale medie får brugsretten til de offentliggjorte data. En videresendelse til modtagere i et tredjeland (udenfor EU) eller til en international organisation er ikke planlagt. Der bruges ikke automatiske afgørelser (profilering).

Stand: 15.07.2019