Integritetspolicy

Tack för visat intresse för vår onlinenärvaro och vårt företag! Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter vid hanteringen av ditt besök på vår hemsida. Dina uppgifter är skyddade inom ramen för lagföreskrifterna i dataskyddsförordningen (DS-GVO), telemedialagen (TMG) och andra dataskyddsrättsliga bestämmelser. Nedan finns information om vilka uppgifter som registrerats vid ditt besök på hemsidan och hur de använts.

Tänk på att det finns säkerhetsluckor vid dataöverföring på Internet (t.ex. mailkommunikation). Det finns inget heltäckande skydd mot främmande ingrepp.

Ansvarig

Ansvarig i dataskyddslagens mening är tyska Th. Geyer GmbH & Co KG. Har du frågor om dataskydd, vill använda dina rättigheter map. dina personuppgifter eller begära ut dem, maila vår dataskyddsansvarige Matthias Krohe på datenschutzthgeyerde

Datahantering

Denna integritetspolicy innehåller information om behandlingen av uppgifter på vår hemsida och motsvarande digitala processer.

Personuppgifter omfattas av dataskydd. Detta är enligt art. 4, punkt 1 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen all information som rör identifierade eller identifierbara fysiska personer. Hit hör t.ex. uppgifter som namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, ev. även användaruppgifter som din IP-adress. All åtkomst på vår hemsida och öppning av inlagda filer på hemsidan blir protokollförda på serverns loggfiler. Uppgifterna lagras för interna systemrelaterade och statistiska ändamål. Följande redigeras:

 • namnet på öppnad fil
 • datum och tid för öppnandet
 • överförd datamängd
 • indikering om OK öppning
 • webbläsare
 • begäran om domän
 • använt operativsystem
 • använd IP-adress
 • Sökord

Ytterligare personuppgifter behandlas endast om du uppger dem frivilligt, t.ex. i samband med en förfrågan. Dina uppgifter överlämnas inte till tredje part utan ditt godkännande.

När det går att ange personuppgifter för våra digitala erbjudanden, ber vi dig kontrollera vilka uppgifter du vill lämna ut. Fält markerade som obligatoriska, krävs för att vi ska kunna behandla din förfrågan eller beställning. Övriga insamlade uppgifter är frivilliga och kommer att användas för att optimera våra erbjudande samt vid behov föra statistik.

Samtycke till användning av data vid evenemang

Vid anmälan till ett evenemang som organiseras av Th. Geyer GmbH & Co. KG, samtycker du till att dina personuppgifter behandlas för att evenemanget ska kunna genomföras.

Baserat på ditt samtycke behandlar vi dina uppgifter enligt artikel 6.1 a i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Med din anmälan godkänner du att Geyer GmbH & Co. KG som arrangör och utställande företag använder uppgifterna i samband med evenemanget. Th. Geyer GmbH & Co. KG garanterar att deltagarnas rättigheter respekteras.

Detta samtycke kan när som helst återkallas avseende framtida förhållanden.

Rätt till information, rättelse och radering

Du kan mot begäran få kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig, var de kommer från och om mottagare samt syftet med databehandlingen och rätten till rättelse, begränsning av behandlingen och borttagning av uppgifterna. Uppgiftsborttagning kan strida mot lagstadgade lagringstider.

Medgivande och återkallelse

Har du gett ditt medgivande till att uppgifterna används, så kan du återkalla det närsomhelst. Det räcker att du bara meddelar oss.

Nekad användning

Du har rätt att närsomhelst neka en i sig tillåten hantering av dina uppgifter pga. särskild personlig situation. Det räcker att du bara meddelar oss om att du nekar till användningen.

Överklagan

Du har rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen.

Cookies

Webbsajten använder cookies. Det är små textfiler som sparas på din slutenhet. Din webbläsare använder filerna. Användningen av cookies gör webbsajten användarvänligare och säkrare. Vanliga webbläsare har inställningar som blockerar cookies. Obs! Det är inte säkert att alla funktioner på webbsajten fungerar utan begränsning om du gör sådana inställningar.

Länkar till andra webbsajter

Vår onlinenärvaro innehåller länkar till andra webbsajter. Integritetspolicyn täcker inte upp för andra leverantörer. Vi kan inte påverka att deras operatörer följer dataskyddsbestämmelserna.

Analystjänst

Vår webbplats använder Piwik, en s.k. webbanalystjänst. Piwik använder sig av ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt för oss att analysera hur webbplatsen används. Användningsformationen i cookien (inklusive din förkortade IP-adress) överförs till och sparas på vår server för vidare analys. Resultaten är till nytta för oss vid optimering av webbplatsen. Din IP-adress anonymiseras direkt, så att du som användare förblir anonym för oss. Informationen i cookien om hur du använt webbplatsen lämnas inte vidare till tredje part. Du kan förhindra att cookies används genom en inställning i din webbläsare. I så fall kan det förekomma att du inte kan använda alla webbplatsens funktioner i full omfattning.

Om du inte accepterar att dessa data från ditt besök lagras och analyseras kan du även hädanefter alltid förhindra att data sparas och används genom att klicka med musen. Då sparas en s.k. opt-out-cookie i din webbläsare. Det innebär att Piwik inte behandlar några sessionsdata. Obs: Om du raderar dina cookies medför det att även opt-out-cookien raderas så att du ev. måste aktivera den på nytt.

Motsägelse

Registreringsfunktion

Vi ger dig möjlighet att registrera dig på vår sida. Infon du uppger vid registrering som förnamn, efternamn, mailadress och lösenord hämtas bara in och sparas för användningen av vår tjänst. Vid registreringen på vår sida sparar vi dessutom din IP-adress samt datum och tid för registreringen. Det är vårt sätt att skydda oss om tredje part missbrukar dina uppgifter och registrerar sig på vår sida utan att du vet om det. Infon överlämnas inte till tredje part. Det sker ingen avstämning av inhämtad data mot vad andra komponenter på vår sida inhämtat.

Nyhetsbrev

Vi ger dig möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev på vår sida. Nyhetsbrevet informerar regelbundet om våra tjänster och erbjudanden. Du måste ha en giltig mailadress för att få vårt nyhetsbrev. Vi kontrollerar den mailadress du anger för att se om du verkligen är innehar den angivna mailadressen resp. är behörig som innehavare att få nyhetsbrevet. Vid registreringen för vårt nyhetsbrev sparar vi din IP-adress samt datum och tid för registreringen. Det är vårt sätt att skydda oss om tredje part missbrukar din mailadress och prenumererar på vårt nyhetsbrev utan att du vet om det. Vi inhämtar ingen ytterligare info. Den inhämtade infon används bara relaterat till vårt nyhetsbrev. Infon överlämnas inte till tredje part. Det sker ingen avstämning av inhämtad data mot vad andra komponenter på vår sida inhämtat. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Du hittar detaljerna kring det i bekräftelsemailet samt i de olika nyhetsbreven.

Kontakt

På vår hemsida har du möjlighet att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande och/eller fylla i ett kontaktformulär. I så fall sparas de uppgifter som använder anger för att behandla kontakten. Uppgifterna överlämnas inte till tredje part. De uppgifter som samlas in på detta sätt anpassas inte heller till uppgifter som kan ha samlats in med hjälp av andra komponenter på vår hemsida.

Bildreferenser

Information om uppgiftsskydd för bilder enligt artikel 13 i EU:s regelverk om uppgiftsskydd (GDPR)

1. ANSVARIG

Th. Geyer GmbH & Co. KG
Dornierstr. 4 - 6
71272 Renningen
Germany
www.thgeyer.de

2. DATATILLSYNSMAN

Matthias Krohe
datenschutz(at)thgeyer(dot)de

3. SYFTE

Tillverkning av bilder för evenemang eller bildpublikationer på hemsidan och kanaler på sociala medier liksom tryckt material (det vill säga kataloger, broschyrer) för informationskampanjer och presentation av Th. Geyer GmbH & Co. KG:s verksamheter.

4. RÄTTSLIG GRUND

Berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f i den allmänna förordningen om uppgiftsskydd samt §§ 22, 23, 24 i KUG och §§ 14, 28 i BDSG: informationskampanjer och presentation av Th. Geyer GmbH & Co. KG:s verksamheter. Man har rätt att invända mot behandlingen. Invändningen kan lämnas in till: datenschutz@thgeyer.de (i vilket fall man även kan lämna in alla andra typer av invändningar). Man bör emellertid utgå från att Th. Geyer GmbH & Co. KG:s intresse för tillverkning och användning av bilder inte i för stor utsträckning inkräktar på juridiska personers rättigheter och friheter, eftersom tillverkningen och användningen har skett på offentliga platser, där man har fokuserat på och hänvisat till tillverkningen och användningen av bilderna i samband med evenemang, samt det faktum att man vid tillverkningen av bilder och publiceringen särskilt vinnlägger sig om att inte åsidosätta någon av de avbildade personernas intressen. Om det skulle visa sig att man av särskilt berättigade skäl åsidosätter en avbildad persons rättigheter och friheter stoppas, genom att man vidtar lämpliga åtgärder, den fortsatta behandlingen. Det är inte möjligt att i efterhand anonymisera tryckt material som redan har publicerats. Uppgifter på hemsidan eller i kanaler på sociala medier raderas endast i den utsträckning detta är tekniskt genomförbart.

5. LAGRINGSTID

Uppgifterna raderas 5 år efter det datum när de genererades.

6. Kategorier av mottagare

 • Medarbetare på TH. Geyer GmbH & Co. KG, som inom ramen för sina arbetsuppgifter måste spara uppgifterna (t.ex.datoriserade program, övriga administrativa enheter, marknadsföring).
 • Uppdragstagare och registerförare (t.ex. evenemangsfotografer, kommunen osv.) som arbetar med behandlingen (tillverkningen och publiceringen).
 • Skatterådgivare, myndigheter (skattemyndigheten, övriga myndigheter) liksom juridiska ombud (vid hävdande av rättigheter eller försvar mot anspråk eller inom ramen för regleringar från myndigheternas sida)
 • Sponsorer/partners

På webben görs uppgifterna tillgängliga för allmänheten och publiceras i kanaler på sociala medier. Uppgifterna publiceras i tryckt material och materialet delas ut till allmänheten i begränsad upplaga. Uppgifterna vidarebefordras inte till mottagare som använder dessa för sin egna syften. När det gäller kanaler på sociala medier kan det hända att respektive social mediaservice beviljas rätten att återanvända de publicerade uppgifterna. Uppgifterna är inte avsedda att överlåtas till mottagare i ett tredje land (utanför EU) eller till en internationell organisation. Det förekommer inte någon form av automatisk beslutsprocess (profiling).

Version: 2019-07-15